Personuppgiftspolicy för

Ljusproffsen Future Group Svenska AB

Ljusproffsen Future Group Svenska AB värnar om din integritet och din rätt att ha kontroll över dina personuppgifter. Vi vill vara tydliga och öppna med vilka data vi samlar in och varför.

I vår policy för personuppgifter beskrivs vilka uppgifter vi samlar in, i vilket syfte de samlas in, på vilket sätt du kan ha kontroll över dina egna uppgifter samt hur du kan kontakta oss. Denna personuppgiftspolicy gäller när du kontaktar oss via hemsidans mailformulär. Ljusproffsen Future Group Svenska AB är personuppgiftsansvarig i enlighet med dessa villkor och ansvarar för att behandling sker enligt gällande lagstiftning. Från och med 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) som lag i alla EU:s medlemsländer. Den ersätter den svenska personuppgiftslagen (PUL).

PERSONUPPGIFTER VI SAMLAR IN
Vi inhämtar uppgifterna direkt från dig, när du registrerar dessa hos oss. Exempel på personuppgifter vi samlar in är ditt namn, kontaktuppgifter till dig så som namn, telefonnummer och e-postadress.

INSAMLING MED SAMTYCKE
När du godkänner att vi lagrar dina personuppgifter, samtycker du till att personuppgifter, som ditt namn, telefonnummer och e-postadress och övrig information du lämnat till oss, lagras för att användas enligt punkten "Hur vi använder insamlad information".

HUR VI ANVÄNDER INSAMLAD INFORMATION
Ljusproffsen Future Group Svenska AB behandlar personuppgifter i huvudsak för de ändamål som anges nedan samt för de eventuella ytterligare ändamål som anges vid insamlingstidpunkten:

  • Möjliggöra god service samt att hantera dina förfrågningar eller skicka information som du har begärt.
  • För att skicka viktiga meddelanden som kommunikation om förändringar i våra villkor och policyer.

RÄTTSLIG GRUND, LAGRING OCH GALLRING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter bevaras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Detta innebär rent praktiskt att uppgifter gallras ut då de inte längre är aktuella eller nödvändiga för kontakt eller direktmarknadsföring för de ändamål som de har samlats in för. Viss information kan behållas längre då det krävs så på grund av andra lagkrav, som exempelvis bokföringslagen. Vid all hantering av personuppgifter iakttas dock alltid hög säkerhet och sekretess.

DINA RÄTTIGHETER OCH VAL
Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas. Ljusproffsen Future Group Svenska AB rättar felaktiga uppgifter som upptäcks på såväl ditt eller på vårt eget initiativ.

När som helst kan du kräva att dina uppgifter raderas eller att dess användning begränsas ytterligare genom att kontakta oss.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss. Du kan också höra av dig till datainspektionen